For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Privacyverklaring

eBike-Scout, een handelsnaam van VeloScout B.V., is een online marktplaats en community voor de koop en verkoop van e-bikes. Dit gebeurt via de website www.ebike-scout.com (de “website”).

VeloScout B.V. (“VeloScout”) is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van de website.Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt VeloScout bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. VeloScout spant zich in om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. We raden je daarom aan om dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van VeloScout’s diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via info@ebike-scout.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle VeloScout -websites, -toepassingen, -diensten en -tools waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt VeloScout?

VelosScout is een platform voor leveranciers en geïnteresseerde partijen van fietsen. In principe kun je onze website bezoeken zonder je te registreren en ons actief persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval verzamelen we alleen de volgende gegevens:

* Bestandnaam van de pagina of het bestand of de informatie die je invoert;

* Bestandsnaam van de pagina van waaruit de huidge pagina of het bestand werd opgevraagd;

* Datum en tijdstip van het verzoek;

* Hoeveelheid overgedragen gegevens;

* Toegangsstatus;

* Type en besturingssysteem van de webbrowser;

* IP- adres;

* Statistieken over paginaweergaven, verkeersgegevens en advertentiegegevens (via cookies; zie cookiebeleid).

Als je besluit actief te handelen op ons platform is registratie vereist. In dat geval verzamelen we de volgende gegevens:

* Als particuliere verkoper: emailadres en wachtwoord, gebruikersnaam, aanspreektitel, voor- en achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en stad, telefoonnummer.

* Als commerciele verkoper (handelaar/leverancier): emailadres en wachtwoord, aanspreektitel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, straatnaam en huisnummer, postcode en stad, telefoonnummer.

* Als aanvrager/potentiele koper: emailadres en wachtwoord, gebruikersnaam, aanspreektitel, voor- en achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en stad, telefoonnummer.

Afhankelijk van welke functie je gebruikt op het platform, verzamelen we verdere gegevens die door jou op het platform worden ingevoerd. Je bent niet verplicht om deze informatie in te voeren, maar zonder deze gegevens kun je de betreffende functie mogelijk niet gebruiken. In geval van actief gebruik van het platform verzamelen we de volgende gegevens:

* Als aanvrager/potentiële koper: informatie over het type fiets, merk, model, prijs, conditie en vergelijkbare gegevens.

* Als verkoper: informatie over het type fiets, merk, model, prijs, conditie, foto’s en vergelijkbare gegevens en over de advertentie(duur).

Waarom verwerkt VeloScout persoonsgegevens?

VeloScout verwerkt persoonsgevens om haar diensten aan te bieden via de website en om het aanbod en de bijbehorende services en functies voor je beschikbaar te maken. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft VeloScout toestemming om deze te gebruiken voor:

Gegevensverzameling: VeloScout kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

Statistische Evaluaties en Analyses: VeloScout kan persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

Marketing: VeloScout kan je marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan VeloScout je persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die je met ons deelt, kan VeloScout gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en kunt je toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken zoals beschreven in onze Cookiebeleid.

Aan welke derden verstrekt VeloScout mijn persoonsgegevens?

Voor haar dienstverlening komt het voor dat VeloScout je persoonsgegevens deelt met derden-dienstverleners. VeloScout komt met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die VeloScout geeft en niet voor eigen doeleinden. Deze dienstverleners verwerken gegevens voor onder andere onze: boekhouding, hosting, dataopslag, communicatie, marketing, website optimalisatie, gebruikers of verschaffen inzicht in onze data. Daarnaast delen wij je persoonsgegevens met:

Bevoegde autoriteiten: wanneer VeloScout te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel, opsporing, vervolging van strafbare feiten, fraude of dagvaarding.

Zakelijke partners: VeloScout kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun producten of diensten aan de man te brengen.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen of (laten) verwijderen?

VeloScout respecteert je recht op inzage van je persoonsgegevens en je recht om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. VeloScout neemt ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.Wil je je rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens van jou die VeloScout verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met VeloScout via info@ebike-scout.com. Bescherming van persoonsgegevensVeloScout beschermt de persoonsgegevens van gebruikers van de website zo goed mogelijk en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van je persoonsgegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Vragen?

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met VeloScout via info@ebike-scout.com.

Top